ราชธานีพัฒนาการ (2014) เข้าซื้อหุ้นบิ๊กTHG สัดส่วนกว่า 3.55%

ข่าวล่าสุด

“บจก. ราชธานีพัฒนาการ (2014) ” ซื้อหุ้นบิ๊กล็อต THG จากผู้ถือหุ้นใหญ่ “เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ” จำนวน 30.11 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 3.5526% ราคาเฉลี่ย 40.25 บาทต่อหุ้น

รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) โดย บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา 30,107,600 หุ้น คิดเป็น 3.5526% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา 30,107,600 หุ้น คิดเป็น 3.5526% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

ส่วนจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 3.6529% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มเป็น 157,448,567 หุ้น คิดเป็น 18.5787% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เป็นการทำธุรกรรมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บนกระดานรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) จาก นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ (ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 6 ของ THG ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มี.ค.2564) ก่อนจะยื่นแบบรายงานต่อ ก.ล.ต.วันที่ 3 ก.พ. ราคาเฉลี่ย 40.25 บาท จำนวน 30,107,600 หุ้น คิดเป็น 3.5526% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

 

สำหรับบริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด ประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดิน โดยมี นางจารุวรรณ วนาสิน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559)

อนึ่งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 65 บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ( THG ) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ฯ ว่าได้ดําเนินการจดทะเบียนลดทุน โดยดำเนินการลดทุนชําระแล้ว จาก 849,080,000 บาท เป็น 847,467,400 บาท โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท จํานวน 1,612,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,612,600 บาท โดยบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2565

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market