“วีจีไอ” เร่งขยาย O2O อีโคซิสเต็ม

ข่าวล่าสุด

บอร์ด VGI ไฟเขียวออก RO ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 2,583 ล้านหุ้น รองรับการเดินหน้าขยาย O2O อีโคซิสเต็ม

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือวีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชันส์ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เผยว่า บอร์ด VGI มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,583 ล้านหุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,917 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VGI-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งในด้านของงบการเงินบริษัทฯ ในช่วงเวลาความไม่แน่นอนนี้ และในขณะเดียวกัน เพื่อรองรับแผนการเดินหน้าขยายฐานธุรกิจในอีโคซิสเต็มของบริษัทฯ ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยปัจจุบันธุรกิจของ VGI มีทั้งหมด 3 แพลตฟอร์มธุรกิจที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์ Offline-to-Online (O2O) โซลูชันส์ ซึ่งประกอบไปด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และ ธุรกิจโลจิสติกส์และการจัดจำหน่าย

 

นายเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมา VGI ประสบความสำเร็จในการเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ 15% ในเจมาร์ท คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 6,257 ล้านบาท กล่าวได้ว่าดีลนี้คือผลงานชิ้นสำคัญของ VGI อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มอีโคซิสเต็มในส่วนของธุรกิจจัดจำหน่ายที่กำลังได้รับความนิยม และเพื่อสอดรับกับเทรนด์ตลาด e-Commerce จากทั่วโลกที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่หยุดยั้งต่อการหาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อมาช่วยส่งเสริมระบบอีโคซิสเต็มของ VGI ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับยังคงมุ่งมั่นสร้างผลงานให้เต็มประสิทธิภาพภายใต้การคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเรายึดเป็นแนวของการดำเนินธุรกิจเสมอมา

สำหรับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช้ในส่วนของการชำระคืนหนี้ และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะสามารถแจ้งความคืบหน้าของการลงทุนต่างๆ ให้ทราบได้ภายในปีนี้

“เรามีความเชื่อมั่นว่าการปรับตัวที่รวดเร็วไม่หยุดพัฒนาและแสวงหาการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอของ VGI คือส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ มีพัฒนาการด้านรายได้และผลตอบแทนที่ดีได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติม

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business