ศปภ.คค.สรุปสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนน คค. เทศกาลสงกรานต์ อุบัติเหตุทางถนนลดลง 17% บาดเจ็บลด 14% ตายเพิ่ม 3.82%

ข่าวล่าสุด

ศปภ. คค. สรุปสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนน คค. ระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย. 2565 สะสม 6 วัน มีอุบัติเหตุทางถนนลดลง 17% บาดเจ็บลด 14% ตายเพิ่ม 3.82%

วันนี้ (17 เม.ย.) ศปภ. คค. สรุปสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนน คค. ระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย. 2565 (สะสม 6 วัน) ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2565 เวลา 08:05 น. โดยสรุปจำนวนอุบัติเหตุและการเดินทาง ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ดังนี้

เกิดอุบัติเหตุ 1,049 ครั้ง (ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 17.08)** มีผู้เสียชีวิต 163 คน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 3.82) และมีผู้บาดเจ็บ 1,084 คน (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.38) โดยสามารถสรุปจำแนกรายมิติต่างๆ ได้ ดังนี้

1. มูลเหตุสันนิษฐานสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด 681 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.92
2. ยานพาหนะสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 509 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.52
3. บริเวณที่เกิดเหตุสูงสุด คือ ทางตรง 726 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69.21
4. จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ นครราชสีมา (7 คน)
5. จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ เชียงใหม่ (53 คน)
6. จังหวัดที่เกิดเหตุสูงสุด คือ ชลบุรี (57 ครั้ง)
7. อุบัติเหตุบนโครงข่ายทางรถไฟ
– วันที่ 12 เม.ย. 2565
ชนคนเดินเท้า เสียชีวิต 1 คน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชนยานพาหนะอื่น ๆ เสียชีวิต 2 คน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
– วันที่ 13 เม.ย. 2565
ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ บาดเจ็บ 1 คน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนคนเดินเท้า ผู้เสียชีวิต 1 คน จังหวัดสระบุรี
อื่น ๆ (คนร้ายขว้างปาขบวนรถด้วยก้อนหิน) ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต
8. จำนวนรถเดินทาง เข้าออก กทม ประมาณ 12,886,448 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันเทศกาลสงกรานต์ 2564 ร้อยละ 13.66

อ้างอิง
https://m.mgronline.com