เปิดแล้วงาน “สลุงหลวง กลางใหญ่ ปีใหม่เมืองลำปาง” วธ.ชี้อัตลักษณ์เด่นไม่เหมือนใคร

ข่าวล่าสุด

ลำปาง – วธ.รวมใจชาวลำปางเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2565” ยกเป็นเทศกาล-ประเพณีโดดเด่น หนุนยกระดับให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ บรรจุปฏิทินท่องเที่ยวต่อไป

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2565” อย่างเป็นทางการเมื่อบ่ายวานนี้ (12 เม.ย. 65) ที่ลานหน้าวัดปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าฯ ลำปาง นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดฯ นางสาวตวงรัตน์ โล่สุนทร นายก อบจ. ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และชาวลำปาง เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ภายในงานได้มีการจัดตกแต่งสถานที่เป็นแบบล้านนา อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียงที่นำมาร่วมในการทำเป็นน้ำทิพย์ น้ำขมิ้นส้มป่อยไว้ในสลุงหลวงเงินใบใหญ่ที่สุดในล้านนา โดยมีเทพบุตรสลุงหลวงและรองทั้ง 4 คนที่เพิ่งผ่านเวทีประกวดมาเมื่อคืนวันที่ 11 เม.ย. ร่วมเป็นผู้อารักขา-รับน้ำศักดิ์สิทธิ์และน้ำขมิ้นส้มป่อยจากประชาชนใส่ไว้ในสลุง เพื่อนำไปสรงน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้า

จากนั้นปลัดกระทรวง วธ.ได้ตี “เม่งม่าง” เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานและปล่อยขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง ซึ่งมีผู้ว่าฯพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างเดินนำหน้าขบวนออกจากวัดปงสนุก เข้าสู่ถนนทิพย์ช้าง มุ่งตรงไปยังมณฑลพิธีที่ประดิษฐานพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ท่ามกลางประชาชนที่พากันนำน้ำขมิ้นส้มป่อยมาร่วมใส่ในสลุงหลวงตลอดเส้นทาง

เมื่อไปถึงบริเวณข่วงนคร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมสรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า และร่วมปักเจดีย์ทราย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้น ณ ข่วงแก้วเวียงละกอน เพื่อต้อนรับสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-16 เม.ย. 65

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ถือเป็นการรวมพลังความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกภาคส่วนที่จะได้นำอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมของลำปาง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแสดง สินค้าทางวัฒนธรรม ความหลายหลากของภูมิปัญญา มาเผยแพร่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจ ภาคภูมิใจในมรดกที่ทรงคุณค่า และเป็นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival)

“ในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกงานเทศกาล ประเพณีที่มีความโดดเด่น ส่งเสริมและยกระดับงานเทศกาลประเพณีของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ โดย “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 งานเทศกาลประเพณี ที่ได้รับการคัดเลือกสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วย

ปลัด วธ.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเพณีของจังหวัดลำปางแม้ว่าจะเป็นประเพณีท้องถิ่นแต่ก็ถือว่ามีอัตลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ ดึงคนในพื้นที่และต่างถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงที่ว่าต้องสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ จึงควรจะต้องพัฒนาต่อยอดออกไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากประเทศเปิดเต็มที่แล้ว ประเพณีของลำปางจะต้องได้รับการขึ้นเป็นหนึ่งในประเพณีที่จะบรรจุในปฏิทินท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/