แบงก์ชาติ ไฟเขียวไลเซนส์สินเชื่อบุคคล “ทีเค เงินทันใจ”

ข่าวล่าสุด

ฐิติกรแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบงก์ชาติไฟเขียวไลเซนส์ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคล ภายใต้บริษัท “ทีเค เงินทันใจ” เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 65 คาดปล่อยสินเชื่อไตรมาส 2/65

วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK รายงาตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทที่ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วน 99.99% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ปัจจุบันประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) และได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ซึ่งประกอบด้วย

1.สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
2.สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการปล่อยสินเชื่อได้ประมาณไตรมาส 2/2565

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance