ไม่ต้องกังวล!สุวรรณภูมิ ย้ำไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัยที่ผู้โดยสารติดตัวเดินทาง

ข่าวล่าสุด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัยจากกระเป๋าผู้โดยสารที่พกติดตัว เนื่องจากไม่ใช่สิ่งของอันตรายห้ามขึ้นเครื่องตามที่ กพท. กำหนด

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝกศ.ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท.เปิดเผยว่า ภายหลังที่มีการโพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการนำหน้ากากอนามัยออกนอกราชอาณาจักรทาง Facebook ชื่อเพจ Suvarnabhumi Airport ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือให้ ทสภ.ดำเนินการแจ้งให้ผู้โดยสารทราบ เพื่อให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 และ 6 พ.ศ.2565 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 ซึ่งได้สร้างความกังวลแก่ผู้โดยสารว่า ทสภ.จะมีการตรวจค้นและห้ามไม่ให้ผู้โดยสารนำหน้ากากอนามัยติดตัวขึ้นเครื่องหรือโหลดไปกับสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่องในกรณีที่เดินทางไปยังต่างประเทศหรือไม่นั้น
กรณีนี้ ฝกศ.ทสภ. ขอยืนยันว่า ทสภ.จะไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัยที่ผู้โดยสารพกติดตัวหรือโหลดไปกับสัมภาระใต้ท้องเครื่อง เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ ทสภ.จะทำการตรวจค้นสัมภาระติดตัวผู้โดยสารและสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องและตรวจยึดเฉพาะวัตถุอันตราย หรือสิ่งของต้องห้ามตามมาตรการที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนดเท่านั้น ซึ่งหน้ากากอนามัยไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกลางฯ ดังกล่าว ขอให้ติดต่อไปที่ สายด่วน กรมการค้าภายใน โทร. 1569

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business